nordlys

NATURENS MAGI: Nordlyset danser over meg, det er mektig og vakkert. Naturen er den største verdien vi har, og vi må ta vare på den. Bærekraft blir viktig og vi må ta tak i oss selv når vi skal jobbe med fremtidens besøksnæring.